FloraQuality

Kenmerkt zich door meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden en adviseren van de plantkwaliteit en presentatie bij producenten en afnemers in de sierteeltsector. Dit gebeurt in volkomen onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en discretie.
FloraQuality is een adviesbureau dat zich onderscheid op basis van:

✓ Onafhankelijke opstelling zowel intern als extern;
✓ Vakkennis op het gebied van kwaliteitscontroles van sierteeltproducten;
✓ Ondersteuning en begeleiding;
✓ Adviserend en probleem oplossend vermogen (signaleren van)

Kweker/ producent

FloraQuality richt zich op de kwaliteit en presentatie van sierteeltproducten van bedrijven en samenwerkingsverbanden in de tuinbouwsector. Door middel van deze begeleiding wordt er een inzicht gegeven van het kwaliteitsbeleid in uw bedrijf. Wij begeleiden bedrijven bij het optimaliseren van bedrijfs- en productieprocessen betreffende kwaliteitsverbetering van potplanten (bloeiend en groen), zomer- en winterbollen, boomkwekerij producten en snijbloemen.

In een markt van aanbod dient een bedrijf onderscheidend te zijn. Dit onderscheid kan zich uiten in productkwaliteit en sorteringen, productpresentatie en klantgerichtheid. Het uitgangspunt hierbij is om een product af te leveren dat aan alle specificaties voldoet en ruimschoots aan de klantwens tegemoet komt. Productkwaliteit is een vereiste om zich te kunnen onderscheiden in een markt van veranderende handelsstromen en door een juiste presentatie van het product kunt u een positief beeld afgeven van uw bedrijf.

Bij samenwerkingsverbanden (telersverenigingen, verkooporganisaties, kwaliteitsmerken) is het van belang dat de kwaliteit van het sierteeltproduct, dat als kwaliteitsmerk wordt aangeboden, gewaarborgd is. Om geloofwaardig te blijven tegenover de afnemers/ klanten dient er een kwaliteitsborging aanwezig te zijn. FloraQuality kan de controle van de kwaliteitsborging overnemen, zodat deze in volkomen onafhankelijkheid geschiedt. Voor de waarneming en beoordeling zijn door FloraQuality diverse controle momenten ontwikkeld.

Koper/ Handelaar

Als schakel tussen de producent en de afnemer controleren wij of het product voldoet aan de beschreven specificaties van de afnemer. Om een juist beeld te geven van de kwaliteit, sortering en presentatie van het product in en/of voor de afleverfase, zijn door FloraQuality diverse controle momenten ontwikkeld. De waarnemingen worden vastgelegd in een rapportage waardoor u een visueel beeld krijgt van de productkwaliteit en presentatie.