Diensten

✓ Een onafhankelijke beoordeling van het product in en/of voor de afleverfase voor een toegevoegde waarde naar uw afnemers.

Procescontrole

✓ Door regelmatig het product te beoordelen op kwaliteit en sorteringen bouwt u een onafhankelijke kwaliteitsborging op.

Eindcontrole

✓ Door het opstellen van een onafhankelijk waarnemingsrapport van de producten van een order, heeft u een visueel overzicht en bevestiging van de kwaliteit en presentatie van de afgeleverde producten.
✓ Met periodieke kwaliteitscontroles van uw daghandel bij de koper vergroot u de betrouwbaarheid en het vertrouwen in uw product.
✓ De waarnemingen worden vastgelegd in een rapportage waardoor u een visueel beeld krijgt van uw kwaliteitsbeleid.

Dit om een beeld te scheppen omtrent het kwaliteitsbeleid van uw bedrijf en zonodig te bekijken of er aanpassingen nodig c.q. noodzakelijk zijn.

Koper

Om uw order goed te begeleiden zijn dit enkele momenten waarop wij de plantkwaliteit controleren:

✓ Voortgangscontrole,
De opkweek van het sierteeltproduct bij de producent wordt gevolgd en gerapporteerd. Hierdoor kunnen problemen met de kwaliteit, aantallen en/of afleverdatum vroegtijdig worden gesignaleerd en kan hier actie op worden ondernomen.

✓ Procescontrole op locatie,
Tijdens deze controle wordt het volledige proces van afleveren intensief gevolgd. Bij misstanden wordt er corrigerend opgetreden om het afleverproces correct te laten verlopen.

✓ Eindcontrole op locatie,
Dit is de laatste controle die plaats vindt voor of tijdens het afleveren vanaf de producent. Het sierteeltproduct wordt gecontroleerd op kwaliteit, sortering en presentatie, zoals beschreven in de orderbevestiging en/ of koopovereenkomst.

Opleidingen

Wij kunnen uw kwaliteitsmedewerker(s) opleiden en bijscholen, zodat zij een goed beeld krijgen omtrent de kwaliteit van de uitgaande en/of inkomende sierteeltproducten. Wij bieden opleidingen aan welke zowel theoretische- en praktijkmodules bevatten. Deze opleidingen kunnen bij u in het bedrijf worden gegeven.